COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Hotărîre nr. 29 din 7 septembrie 2020

 În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea Directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, începând cu data de 16 mai, prin Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, a fost declarată starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Urmare a analizei situației epidemiologice actuale, precum și a evaluării nivelului de respectare a măsurilor de sănătate publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Subpunctul 5.4. din Hotărîrea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se completează după cum urmează: „5.4.12. observatori

internaționali la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai guvernelor statelor străine, ai organizațiilor neguvernamentale din străinătate, precum și experți internaționali în domeniul electoral, acreditați de către Comisia Electorală Centrală; 5.4.13. jurnaliști străini, acreditați în calitate de corespondenți permanenți în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.”

 2. Subpunctul 5.6. din Hotărîrea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se completează după cum urmează: „5.6.9. observatori internaționali la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai guvernelor statelor străine, ai organizațiilor neguvernamentale din străinătate, precum și experți internaționali în domeniul electoral, acreditați de către Comisia Electorală Centrală; 5.6.10. jurnaliști străini, acreditați în calitate de corespondenți permanenți în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.”

3. Subpunctul 5.6.3. din Hotărîrea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se expune în următoarea redacție: „ 5.6.3. Elevii/studenții, care urmează să susțină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unități/instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/organizarea/desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative."

 4. Punctul 5 din Hotărîrea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se completează cu următorul subpunct: „5.8. Excepție de la prevederile subpunctului 5.7. se stabilește pentru persoanele care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă și necesită să călătorească din motive de sănătate și umanitare, cu prezentarea documentelor confirmative."

5. Se abrogă punctul 7 din Hotărîrea nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.

6. Se admite desfășurarea în aer liber a acțiunilor culturale, organizate de către instituțiile teatral-concertistice și de cinema, acreditate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunii privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID – 19, aplicate la organizarea evenimentelor și acțiunilor culturale în aer liber, de către instituțiile teatral-concertistice şi de cinema, conform Anexei.

7. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19.

 8. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.

9. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărîrilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărîrile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

10. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărîre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

11. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei, Prim-ministru Ion CHICU Vicepreședinte al Comisiei, ministru al sănătății, muncii și protecției sociale Viorica DUMBRĂVEANU Secretar al Comisiei, director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Nicolae FURTUNĂ

Anexă la Hotărîrea nr. 29 din 07.09.2020 a

Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică

Instrucțiune privind măsurile de prevenire şi control a infecției COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor/acțiunilor culturale în aer liber, de către instituțiile teatral-concertistice şi de cinema

 I. În scopul protejării sănătăţii publice precum şi a personalului angajat, întru evitarea îmbolnăvirii şi limitarea răspândirii infecţiei cu COVID-19, sunt stabilite următoarele măsuri obligatorii la organizarea evenimentelor/acţiunilor culturale în aer liber:

 1. Acreditarea de către Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării a evenimentelor/acțiunilor culturale în aer liber care urmează a fi desfășurate de către instituțiile teatral-concertistice şi de cinema.

2. Informarea despre riscul infectării și importanța respectării măsurilor de sănătate publică de către toți participanții: spectator, artist, furnizor de servicii sau lucrător.

3. Delimitarea clară a spațiului în care se va desfășura evenimentul.

 4. Amenajarea spațiului astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 1 metru între persoane și asigurarea respectării acesteia pe toată perioada desfășurării evenimentului.

5. Plasarea, la loc vizibil, a anunțurilor scrise privind regulile de distanțare fizică şi cele de acces în cadrul spațiului delimitat, aferent evenimentului.

6. Organizarea fluxurilor de persoane la intrarea în spațiul delimitat; accesul în spațiu se va face cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum 1 metru; stabilirea coridoarelor de intrare/ieșire separate, unice pentru facilitarea menținerii distanței fizice.

 7. Măsurarea temperaturii, precum şi efectuarea triajului observațional la intrarea în zona delimitată a evenimentului pentru echipa de organizare, echipa artistică şi pentru public. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces la eveniment. Nu se va permite accesul persoanelor cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree) sau a celor care înregistrează temperatura mai mare de 37,0°C.

8. În cazul în care angajații/organizatorii evenimentului au fost identificați că au simptome sau au fost în contact cu un caz confirmat de infecție COVID-19 se vor autoizola la domiciliu şi vor respecta măsurile de sănătate publică generale.

9. Se va evita ruperea sau atingerea biletelor.

10. Angajații/organizatorii/publicul vor purta obligatoriu mască pe toată durata evenimentului, masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.

11. Promovarea măsurilor de igienă individuală; plasarea de soluții dezinfectante la intrare în spațiul evenimentului; instruirea personalului privind măsurile de igienă; menționări repetate pentru măsuri de siguranță; igienizarea frecventă a mâinilor şi evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.

12. Dezinfectarea frecventă a suprafețelor utilizate de mai mult de o persoană.

13. Dezinfectarea echipamentului tehnic, astfel încât procedura de curățare şi igienizare a acestora, să nu afecteze calitatea şi proprietățile materialelor şi echipamentelor.

14. Se vor evita scenele teatrale care presupun contact fizic apropiat (la o distanță mai mică de 1 metru) mai mult de 15 minute

15. Se va evita organizarea comercializării și consumului de produse alimentare şi băuturi alcoolice..

16. Interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor şi altor materiale informative în format fizic.

17. În cazul în care spațiul va dispune de scaune, acestea vor fi poziționate de către organizator la o distanță de 1 metru între ele. În cazul în care spațiul nu dispune de scaune, iar publicul vine cu propriile plăpumi sau perne, organizatorul va marca solul astfel încât să creeze spații distincte care să respecte distanțarea socială pentru fiecare persoană.

18. Dezinfectarea tuturor scaunelor, după şi/sau înaintea fiecărui eveniment.

19. Asigurarea cu personal de curățenie, instruit profesional, într-un număr suficient.

20. Asigurarea cu personal de suport, instruit profesional pentru evitarea aglomerațiilor în timpul evenimentului.

 21. Scena va avea o dimensiune suficient de mare pentru ca actul artistic să se desfășoare în condiții de siguranță şi distanțarea socială să poată fi respectată.

22. Persoanele care organizează şi coordonează fiecare eveniment (de exemplu, organizator, director, director tehnic etc.) sunt responsabile de verificarea implementării a acestor măsuri obligatorii, în vederea reducerii riscului de infecție.

II. Măsuri care privesc prestațiile artistice, unde este aplicabil:

1. Accesul şi evacuarea echipelor de organizare, lucrătorilor şi artiștilor se vor efectua prin locuri/porți separate de cele pentru spectatori şi/sau la intervale orare diferite.

2. Artiștii interpreți trebuie să își aducă propriile microfoane, instrumente, căști şi alte echipamente pe care le folosesc.

3. Dacă scena se situează la același nivel cu spectatorii, distanța între interpreți şi public va fi de cel puțin 3 metri. Dacă scena este mai sus decât spectatorii, distanța minimă va fi de 4 metri.

4. Scena va fi marcată pentru a facilita distanțarea dintre artiști.

5. Scena va avea o dimensiune suficient de mare pentru ca spectacolul/evenimentul să se desfășoare în condiții de siguranță şi distanțarea socială să poată fi respectată.

6. Toate măsurile de siguranță şi sănătate vor fi respectate şi în timpul repetițiilor şi probelor etc.

7. Machiajul şi coafura se vor efectua cu respectarea regulilor generale: menținerea distanței fizice, limitarea contactului apropiat, igienizarea mâinilor şi dezinfecția suprafețelor înainte şi după ședința de machiaj/coafor.

8. Asistența la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil.

9. Vestiarele vor fi dezinfectate și aerisite ori de câte ori este nevoie.

III. Acreditarea de către Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării a evenimentelor/acțiunilor culturale desfășurate în aer liber de către instituțiile teatral-concertistice şi de cinema.

1. Acreditarea evenimentelor/acțiunilor culturale în aer liber se efectuează în baza unui demers înaintat la minister cu minimum 3 zile înainte de desfășurarea acestora.

2. Demersul se depune exclusiv în format electronic la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi va include în mod obligatoriu Regulamentul evenimentului pentru care se solicită acreditarea.

3. Nu pot fi acreditate evenimentele/acțiunile culturale care nu includ în Regulament mențiuni exprese legate de măsurile de respectare normelor de sănătate publică.

4. Respectarea Regulamentului evenimentului va fi asigurată de către organizatori.

5. Organizatorii vor informa în mod obligatoriu organele de respectare a ordinii publice despre data, ora şi locul desfășurării evenimentului şi la solicitare, le vor prezenta acestora scrisoarea de acreditare de la minister.