COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Hotărîre nr. 27 din 26 august 2020

În temeiul art. 58 dm Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea Directorului Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, începând cu data de 16 mai, prin Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, a fost declarată starea de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Urmare a analizei situaţiei epidemiologice actuale, precum şi a evaluării nivelului de respectare a măsurilor de sănătate publică, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se prelungeşte până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova,

starea de urgenţă în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional.

2. Se reiterează măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, obligatorii pe întreg teritoriul Republicii Moldova, valabile pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică, conform Anexei nr. 1 a Hotărîrii nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, cu modificările ulterioare.

3. Se prelungeşte, până la 15 septembrie inclusiv, termenul de aplicare a următoarelor măsuri restrictive:

 3.1. Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanţei sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.

3.2. Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani, în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă.

3.3. Interzicerea aflării pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracţii şi zone de agrement.

3.4. Suspendarea activităţii cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unităţii comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).

3.5. Interzicerea desfăşurării activităţilor, cu prezenţa spectatorilor, în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte.

4. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidenţă epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu). întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituţiilor publice, de învăţământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecţie.

5. Se admite organizarea şi desfăşurarea evenimentelor festive, cu caracter unic, cu excepţia nunţilor şi cumetriilor, în unităţile de alimentaţie publică, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind prevenirea infecţiei COVID-19 la desfăşurarea evenimentelor festive în unităţile de alimentaţie publică.

6. Se solicită autorităţilor din domeniul, ordinii publice şi securităţii naţionale, apărării naţionale să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.

7. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID19.

8. În dependenţă de evoluţia şi tendinţa situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.

9. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărîrilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu Hotărîrile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

10. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

11. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Preşedinte al Comisiei, Prim-ministru Vicepreşedinte al Comisiei, ministru sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale Viorica DUMBRĂVEANU Secretar al Comisiei, director al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică Nicolae FURTUNĂ