Codul Muncii al Republicii MoldovaVă aducem la cunoștința Dumneavoastră unele modificări și completări ale Codului Muncii RM actualizate la 01.09.2016.

Versiunea include multe modificări şi completări cu articole noi privind concedii sociale ce a introdus noțiunea de concediu paternal, art. 1241, care include șase aliniate.

Modificări s-au făcut și la al. (1) articolul nr.120 ”Concediu neplătit: din motive familiale și din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatul i se poate acorda, cu consimțămîntul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de pînă la 120 zile calendaristice, în care scop se emite un ordin (dispoziție, decizie, hotîrăre).

Respectiv s-a modificat și al. (1) art.126 privind acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 pînă la 6 ani.

Sperăm, ca informația expusă să vă fie de folos, iar pentru respectarea justă a legislației în vigoare, suntem gata să Vă oferim consultații juridice în domeniul legislației muncii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 18 din 04.03.2016 privind moratoriul asupra controlului de stat şi Hotărîrii Guvernului nr. 810 din 29.06.2016 cu privire la prelungirea moratoriului asupra controlului de stat, pe perioada de la 1 aprilie 2016 până la 30 septembrie 2016 a fost instituit moratoriu asupra controalelor de stat, inclusiv fiscale, fapt ce a condiţionat restricţionarea Serviciului Fiscal de Stat în organizarea şi exercitarea controalelor fiscale la contribuabilii ce practică activitatea de întreprinzător.

Odată cu încetarea acţiunii moratoriului asupra controlului de stat, începând cu 1 octombrie 2016, Serviciul Fiscal de Stat va reiniția procedura de planificare şi efectuare a controalelor fiscale.

În scopul susținerii sloganului promovat - funcționarul fiscal în serviciul contribuabilului, reiterăm că acțiunile de control fiscal se vor demara exclusiv în temeiul identificării şi analizei riscurilor de neconformare a contribuabililor.