În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan național și internațional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică rămâne a fi nefavorabilă. Reieșind din necesitatea sporirii nivelului de respectare a măsurilor de prevenire a răspândirii infecției COVID – 19, precum și a asigurării controlului asupra realizării acestora, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se interzice începînd cu data de 22 februarie 2021 organizarea şi desfăşurarea conferinţelor ştiinţifice și competiţiilor sportive, cu prezenţa fizică a persoanelor, cu excepția competiţiilor sportive fără spectatori, desfăşurate în aer liber şi în spaţii închise de către Federaţiile Sportive Naţionale, acreditate de către Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării.

     În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan național și internațional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică rămîne a fi nefavorabilă. În Republica Moldova, până la data de 14 februarie 2021 au fost înregistrate în total 170 186 cazuri, dintre care 3 651 decese și 157 427 au fost vindecate, iar 9 108 rămân a fi cazuri active, 4 779 persoane au forme ușoare ale bolii și urmează tratament la domiciliu, 3 146 persoane sunt spitalizate, dintre care 282 persane sunt în stare extrem de gravă, 1 110 – în stare gravă și 1 594 – în stare medie. Reieșind din cele menționate, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se prelungeşte până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgenţă în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional.

     În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică este nefavorabilă, fiind determinată în principal de tendinţele negative majore atestate în anumite unităţi administrativ-teritoriale ale ţării. în scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se admite, în intervalul orelor 22.00 - 07.00, comercializarea produselor alimentare la pachet, prin unităţile de alimentaţie publică de orice tip, cu excluderea posibilităţii de consumare a acestora în incinta/teritoriul unităţii.

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan național și internațional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică rămîne a fi nefavorabilă. În Republica Moldova, până la data de 10 ianuarie 2021 au fost înregistrate în total 149 391 cazuri, dintre care 3 139 decese și 138 440 au fost vindecate, iar 7 812 rămân a fi cazuri active. 4 974 persoane au forme ușoare ale bolii și urmează tratament la domiciliu, 2 540 persoane sunt spitalizate, dintre care 228 persane sunt în stare extrem de gravă, 866 – în stare gravă și 1 324 – în stare medie. Reieșind din cele menționate, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,   

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se prelungeşte până la data de 15 februarie 2021 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgenţă în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional.

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan naţional şi internaţional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică rămîne a fi nefavorabilă. Reieşind din cele menţionate, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se abrogă, începând cu data de 8 ianuarie 2021, Hotărîrea nr. 39 din 21 decembrie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.
  2. Autoritatea Aeronautică Civilă va asigura reluarea tuturor curselor aeriene regulate de pasageri şi a charterelor regulate de pasageri cu Marea Britanie, începând cu 08 ianuarie 2021, orele 00:00.