În temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare și a planului național de imunizare anti COVID-19, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice și datelor de acoperire vaccinală în plan național și internațional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că evoluția procesului epidemic este nefavorabilă.

În ultimele săptămâni, pe teritoriul Republicii Moldova se înregistrează o creștere a numărului de cazuri COVID-19. Pentru ultimele 14 zile incidența COVID-19 a constituit 26 de cazuri la 100.000 persoane. De asemenea, în ultima perioadă rata fatalității aproape s-a dublat, crescând de la 2 la 3,13 decese din 100 cazuri de îmbolnăviri, și a fost înregistrată o creștere considerabilă a ratei de contagiozitate (numărul de reproducție efectiv) de la 0,75 în săptămâna a 21-a din anul curent la 1,05 în săptămâna a 27-a.

În prezent în țară se desfășoară etapa a treia a procesului de vaccinare. Până la zi au fost administrate 848.306 doze de vaccin împotriva COVID-19, dintre care prima doză a fost administrată la 500.900 persoane, iar numărul total de persoane vaccinate cu ambele doze constituie 347.406. Astfel, acoperirea vaccinală la nivel național constituie 14,5% cu prima doză și 9,8 % cu ambele doze. Prin urmare, rata acoperirii vaccinale în țara noastră este modestă comparativ cu media globală, care este de 22% cu prima doză.

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 „Privind Comisia extraordinară de sănătate publică” și a prevederilor Dispoziției Primarului General a municipiului Chișinău cu nr. 215-d din 15.05.2020 „Cu privire la aprobarea Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău și a Regulamentului acesteia” cu modificările ulterioare, în contextul codului roșu de alertă și menținerii procesului epidemic agravat al infecției cu COVID-19 în teritoriul administrat, Comisia extraordinară de sănătate publică (CESP) a municipiului Chișinău,

HOTĂRĂȘTE:

1. Pe teritoriul municipiului Chișinău sunt obligatorii măsurile de sănătate publică stabilite în Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (Versiunea 2), aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a CNESP, în contextul menținerii codului roșu de alertă din teritoriul administrativ, inclusiv:

în temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, ca urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că procesul epidemiologie are în continuare tendinţe negative. în scopul reglementării măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică

HOTĂRĂŞTE:

1. începând cu 29 aprilie 2021, în unităţile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă „Cod Roşu”, în baza indicatorului de incidenţă cu COVID-19 în ultimele 14 zile mai mare de 100 cazuri la 100 mii populaţie, de către comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică se instituie starea de urgenţă în sănătate publică. 2. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor institui măsurile de sănătate publică conform Planului de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) - Versiunea 2, în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat, aprobat prin Hotărîrea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.

3. Se stabilesc măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel naţional, conform anexei.

În conformitate cu art. 22 din Legea nr, 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 privind declararea stării de urgenţă, punctelor 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova,

DISPUNE:

  1. Autorităţile publice centrale, autorităţile publice locale, toate persoanele juridice de drept public şi de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi toţi cetăţenii Republicii Moldova şi alte persoane fizice aflate la momentul actual pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura executarea prevederilor Hotărârilor nr. 41, nr. 44, nr. 51, nr. 53 ale Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei Dispoziţii.
  2. Instrucţiunile, măsurile, recomandările, ghidurile specifice de desfăşurare a activităţii în contextul epidemiologie COVID-19, aprobate prin Hotărîrile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 11-13, nr. 14, nr. 16 - 17, nr. 21, nr. 23, nr. 26, nr. 29, nr. 31 cu modificările ulterioare, se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei Dispoziţii.
  3. În localităţile în care se atestă incidenţa mai mare de 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populaţie în ultimele 14 zile, procesul educaţional, în instituţiile de învăţământ publice şi private, se va desfăşura la distanţă, cu excepţia instituţiilor de educaţie timpurie.
  4. Se instituie, regim special de circulaţie a persoanelor.

4.1 Se interzice, începând cu data de 3 aprilie 2021, în mun. Chişinău şi în mun. Bălţi, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 23.00 - 5.00, cu următoarele excepţii:

 În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, și ca urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice pe plan național și internațional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică se agravează rapid. La data de 16 martie 2021 au fost înregistrate 207.012 cazuri de COVID-19, dintre care cazuri active – 21.847, incidenţa în ultimele 14 zile - 547 cazuri la 100 mii persoane, incidenţa totală - 5.886 cazuri la 100 mii persoane, mortalitatea în ultimele 14 zile – 11 decese la 100 mii persoane, mortalitatea totală - 125 decese la 100 mii persoane, rata fatalităţii în ultimele 14 zile - 2 decese la 100 de cazuri, rata fatalităţii totale - 2 .1 decese la 100 de cazuri. Formele grave reprezintă- 6.6 %, formele medii – 10.3%, formele uşoare şi asimptomatice – 83.2%. Sporirea incidenței, creșterea ratei contagiozității, creșterea numărului de teritorii clasificate în cod roșu de alertă, majorarea numărului formelor grave ale bolii, creșterea numărului de decese, sporirea ratei de pozitivare a testelor la virusul SARS-CoV-2, creșterea numărului de forme asimptomatice, răspândirea comunitară intensă, toate acestea atestă tendințe de agravare a procesului epidemic al infecției cu COVID-19 în Republica Moldova. Pornind de la cele menționate, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică

HOTĂRĂŞTE:

1. Se declară starea de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova în perioada 19 martie – 18 aprilie 2021, inclusiv.