Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică

Hotărîrea nr. 34 din 13 octombrie 2020

 În temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică este nefavorabilă, fiind determinată în principal de tendinţele negative majore atestate în anumite unităţi administrativ-teritoriale ale ţării. în scopul sporirii eficienţei măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se instituie, începând cu 13 octombrie 2020, stare de urgenţă în sănătate publică în unităţile administrativ - teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă „Cod Roşu”, conform Anexei, în baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, calculaţi şi prezentaţi de către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.
  2. începând cu 13 octombrie 2020, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Vamal, prin Ordin comun vor stabili regimul de activitate a punctelor de trecere a frontierei de stat, ţinând cont de evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul ţării şi în afara acesteia sau, după caz, vor decide asupra necesităţii sistării sau reluării activităţii punctelor de trecere a frontierei de stat în condiţiile art. 11 alin.(6) din Legea nr.215/2011- cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.

COMISIA EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

H O T Ă R Â R E  nr. 24 din 11.10.2020

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 „Privind Comisia extraordinară de sănătate publică” și a prevederilor Dispoziției Primarului General a municipiului Chișinău cu nr. 215-d din 15.05.2020 „Cu privire la aprobarea Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău și a Regulamentului acesteia”, urmare a analizei situației epidemiologice actuale, în contextul evoluției procesului epidemic în Republica Moldova, inclusiv în mun. Chișinău, Comisia extraordinară de sănătate publică (CESP) a municipiului Chișinău,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de raportul prezentat de Centrul de Sănătate Publică Chișinău cu analiza situației epidemiologice și creșterea exponențială a numărului de cazuri de infecții cu noul coronavirus în mun. Chișinău.

2. Se menține în mun. Chișinău gradul de alertă „Cod Roşu”

În temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice, Comisia națională extraordinară de sănătate publică constată că situația epidemiologică este nefavorabilă, fiind determinată în principal de tendințele negative majore atestate în anumite unități administrativ-teritoriale ale țării. În scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate de prevenire și control a infecției COVID-19, precum și a eficienței gestionării resurselor, Comisia națională extraordinară de sănătate publică:

În temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei criteriilor pentru aprecierea situaţiei epidemiologice expuse în Planul de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – Versiunea 2, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică, 

În temeiul art. 55 şi 59 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice şi a datelor oficiale ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Centrului European pentru Control al Bolilor, Centrului pentru Control al Bolilor din SUA Atlanta, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică este nefavorabilă, fiind determinată în principal de tendinţele negative majore atestate în anumite unităţi administrativ-teritoriale ale ţării. În scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, precum şi a eficienţei gestionării resurselor, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică: