Carnet de munca Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426 din 26 mai 2018 cu privire la unele aspecte ce ţin de evidenţa stagiului de muncă şi la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1449 din 24 decembrie 2007, Casa Naţională de Asigurări Sociale anunţă iniţierea procesului de scanare a informaţiei din carnetele de muncă pentru perioada de până la 01.01.1999.

Începând cu 1 iunie, curent, specialiștii caselor teritoriale de asigurări sociale vor scana informația din carnetele de muncă prezentate de către: angajatori, persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător şi în prezent nu au statut de angajat, dar dețin carnete de muncă, sau de către persoanele fizice care nu sunt beneficiare de pensii.

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

GRAFICUL CONTROALELOR PLANIFICATE pentru anul 2021

Domeniul I de activitate supus controlului: asigurarea respectării actelor legislative și a altor acte normative în domeniul raporturilor de muncă

Inspectoratul de Stat al Muncii a afișat graficul controalelor planificate pentru întregul an 2020. Vă recomandăm să studiați acest grafic și în cazul în care sunteți vizați, noi venim în ajutor pentru Dumneavoastră la întocmirea sau completarea  tuturor actelor necesare din domeniul securității și sănătății în muncă, precum și resurselor umane. Pentru a vizualiza graficul controalelor accesați aici...

Inspectoratul de Stat al Muncii a afișat graficul controalelor planificate pentru întregul an 2019. Vă recomandăm să studiați acest grafic și în cazul în care sunteți vizați, noi venim în ajutor pentru Dumneavoastră la întocmirea sau completarea  tuturor actelor necesare din domeniul securității și sănătății în muncă, precum și resurselor umane. Pentru a vizualiza graficul controalelor accesați aici...