Inspectoratul de Stat al Muncii a afișat graficul controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2018. Vă recomandăm să studiați acest grafic și în cazul în care sunteți vizați, noi venim în ajutor pentru Dumneavoastră la de întocmirea sau completarea  tuturor actelor necesare din domeniul resurselor umane și securității și sănătății în muncă. Pentru a vizualiza graficul controalelor accesați aici...

Inspectoratul de Stat al Muncii a afișat graficul controalelor planificate pentru trimestrul III al anului 2018. Vă recomandăm să studiați acest grafic și în cazul în care sunteți vizați, noi venim în ajutor pentru Dumneavoastră la de întocmirea sau completarea  tuturor actelor necesare din domeniul resurselor umane și securității și sănătății în muncă. Pentru a vizualiza graficul controalelor accesați aici...

Inspectoratul de Stat al Muncii a afișat graficul controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2017. Vă recomandăm să studiați acest grafic și în cazul în care sunteți vizați, noi suntem gata să vă ajutăm la capitolul de întocmire și completare a tuturor actelor necesare din domeniul resurselor umane și securității și sănătății în muncă. Pentru a vizualiza graficul controalelor accesați aici...

În contextul situației epidemiologice din țară și apariției riscului de îmbolnăvire cu coronavirus, în scopul asigurării protecției social-economice  privind combaterea COVID-19, asigurării unor condiţii de muncă sănătoase şi fără pericol și în conformitate cu prevederile Codului Muncii RM și Legii nr.186-XVI din 10.07.2008 cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, se stabilește un set de acte necesare pentru fiecare întreprindere. 

Echipa noastră vă oferă ajutor în completarea corectă  al acestor acte după cum urmează: 

1. Instrucțiunea în domeniul securității şi sănătății în muncă în cazul de situație excepțională privind combaterea COVID-19.

2. Ordin de numire a persoanei responsabile de respectarea stării ingienico-sanitare la întreprindere.

3. Ordin cu privire la desfășurarea măsurilor de dezinfecție la locurile de muncă.

4. Ordin de stabilire a regimului special privind  activitatea în perioada situației epidimiologice. 

5. Ordin de aprobare a instrucțiunii în domeniul securității și sănătății în muncă.

6. Grafic de aerisire și dezinfectarea suprafețelor la întreprindere.

7. Registru de înregistrare a termometriei angajaților pentru prevenirea COVID-19. 

Vă dorim un viitor sănătos și productiv.

OBLIGAȚII, INTERDICȚII, RESTRICȚII PREVĂZUTE DE ACTELE EMISE DE CNESP ȘI CSE (COVID-19)
APLICABILE ACTIVITĂȚILOR PERSOANELOR JURIDICE DE DREPT PRIVAT

(la situația din 31 martie 2020)
  1. REGULI COMUNE, valabile pe toată perioada instituirii stării de urgență - până pe 15 mai 2020
  2. REGULI SPECIFICE, AFERENTE ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE
  3. REGULI SPECIFICE AFERENTE ACTIVITĂȚII DE TRANSPORT