COD Nr. 154
din 28-03-2003

CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

Publicat : 29-07-2003 în Monitorul Oficial Nr. 159-162 art. 648

MODIFICAT   LP353 din 22.12.22, MO3-4/13.01.23 art.4; în vigoare 01.03.23

Articolul 761. Activitatea de muncă în perioada   aflării în concediu de maternitate

(1) În perioada aflării în concediu de maternitate, prin derogare de la art. 76 lit. a), salariata are dreptul de a continua sau de a relua activitatea de muncă în baza cererii scrise, cu prezentarea concluziei medicale privind starea de sănătate, eliberată de către instituția medico-sanitară pe a cărei listă este înregistrată, și de comun acord cu angajatorul. Termenul în care salariata își continuă sau își reia activitatea de muncă în perioada concediului prenatal nu va depăși 36 de săptămâni de sarcină, termen stabilit prin ordinul (dispoziția, decizia, hotărârea) emis de către angajator la data recepționării cererii salariatei.

(2) La cererea scrisă a salariatei care desfășoară activitate în perioada aflării în concediu de maternitate, depusă până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) din prezentul articol, contractul individual de muncă se suspendă prin ordinul (dispoziția, decizia, hotărârea) angajatorului din ziua solicitării, cu aplicarea ulterioară a condițiilor prevăzute în art. 76 lit. a).

[Art.761 introdus prin LP353 din 22.12.22, MO3-4/13.01.23 art.4; în vigoare 01.03.23]

Art.1141 abrogat prin LP353 din 22.12.22, MO3-4/13.01.23 art.4; în vigoare 01.03.23]

Articolul 124. Concediul de maternitate şi concediul   parţial plătit pentru îngrijirea copilului

(6) Salariatul are dreptul la revenirea din concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani înainte de expirarea termenului stabilit în cererea indicată la alin. (2) sau (4), anunțând despre aceasta angajatorul, printr-o cerere scrisă, cu 15 zile lucrătoare înainte. Termenul respectiv poate fi redus prin acordul scris al părților.

[Art.124 al.(6) în redacția LP353 din 22.12.22, MO3-4/13.01.23 art.4; în vigoare 01.03.23]

Articolul 126. Concediul suplimentar neplătit pentru   îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 4 ani

(5) Salariatul poate reveni din concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului înainte de termenul stabilit în cererea indicată la alin. (2), anunțând despre acest lucru angajatorul, printr-o cerere scrisă, cu 15 zile lucrătoare înainte. Termenul respectiv poate fi redus prin acordul scris al părților.

[Art.126 al.(5) în redacția LP353 din 22.12.22, MO3-4/13.01.23 art.4; în vigoare 01.03.23]

Articolul 141. Formele de plată a salariului

(2) În contractul individual de muncă, părțile pot conveni asupra cuantumului salariului în valută străină, cu achitarea în monedă națională la un curs de schimb al leului moldovenesc agreat de părți care nu poate fi mai mic de cursul oficial de schimb al leului moldovenesc stabilit de Banca Națională a Moldovei.

[Art.141 al.(2) în redacția LP353 din 22.12.22, MO3-4/13.01.23 art.4; în vigoare 01.03.23]