GUVERNUL HOTĂRÂRE Nr. 670
din 29-09-2022

privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară

Publicat : 30-09-2022 în Monitorul Oficial Nr. 305 art. 752

MODIFICAT

HG854 din 07.12.22, MO393/08.12.22 art.954; în vigoare 01.01.23

 În temeiul art.3 din Legea nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.21-24, art.79), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se stabilește, începând cu 1 ianuarie 2023, salariul minim pe țară în cuantum de 4000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 169 de ore (în medie pe lună), ceea ce reprezintă 23,67 lei pe oră.

În cazul în care programul de muncă este, potrivit legii, mai mic de 40 de ore pe săptămână, salariul minim orar se calculează prin raportarea salariului minim lunar, prevăzut în prezentul punct, la numărul mediu de ore lunar, potrivit programului legal de lucru aprobat.

[Pct.1 în redacția HG854 din 07.12.22, MO393/08.12.22 art.954; în vigoare 01.01.23]

2. Se abrogă:

1) Hotărârea Guvernului nr.165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.35, art.219), cu modificările ulterioare;

2) Hotărârea Guvernului nr.550/2014 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.185-199, art.596).

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

PRIM-MINISTRU                                   Natalia GAVRILIȚA

 Contrasemnează:

Ministrul muncii

și protecției sociale                                      Marcel Spatari

Ministrul finanțelor                                    Dumitru Budianschi