SRL ”CADRE CONSULT” reprezintă un serviciul extern, care oferă consultanță în legislația muncii și întocmirea (completarea) documentației din domeniile serviciului resurse umane și serviciului securitate și sănătate în muncă. În conformitate cu prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă asigurăm întrepriderile cu indicatoare pentru semnalizările la locul de muncă, întocmirea planurilor de evacuare precum și afișe tematice (ungherașe), acoperînd toată gama de activități la întreprinderi.

Compania noastră mai oferă servicii de suport pentru întocmirea corectă și rapidă a pachetului de documente necesare pentru deschiderea unei afaceri.

Perioada de activitate ne-a învățat semnificația unor servicii de calitate, importanța respectării legislației și termeni minimi de executare a lucrărilor, de aceea oferim servicii bune cu preț rezonabil.

Firma noastră dă dovadă de corectitudine și etică în afaceri, profesionalism, confidențialitate și operativitate în tot ceea ce întreprinde, pentru a găsi cele mai bune soluții în rezolvarea situațiilor apărute.

Oamenii sunt cea mai importantă resursă a unei companii și pentru a fi utilizată eficient este necesar să se implementeze un proces continuu de planificare și organizare.

Angajatorul are obligația, conform legii, să dispună toate măsurile tehnice și organizatorice de protecție și prevenire, care se impun în urma evaluării factorilor de risc, deaceia noi venim în ajutor pentru realizarea acestor măsuri.

O comunitate prosperă de afaceri creează locuri de muncă, iar o bună gestionare a securității și sănătății la locul de muncă este un aspect esențial în acest sens. Asigurarea condițiilor sigure de muncă pentru angajați, reprezintă și un element esențial în calitatea producerii bunurilor și prestării serviciilor oricărei companii.

Scopul pentru care ne-am creat a fost de a veni în sprijinul tuturor celor care necesită un sfat juridic prompt și competent în cadrul litigiilor de muncă.

Relația dintre angajator și angajat este una foarte complexă. Compania noastră ofera servicii de consultații în materia contractelor individuale și colective de muncă, în cazul concedierilor sau a măsurilor de protecție socială, precum și în litigiile apărute din clauzele speciale înserate în contractele de muncă, cum ar fi cele de loialitate, concurență și confidențialitate, etc.

În cazul unei colaborări angajații SRL ”CADRE CONSULT” garantează confidențialitatea interacțiunii cu beneficiarii săi și poarta răspundere pentru rezultatele propriilor activități în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile contractuale.

Vă dorim succese și sperăm la o colaborare eficientă pe viitor, oferindu-vă cele mai optime soluții.

Ungherașe realizate:

Exemple cu ungherase realizate.

Joomla Plugins